ציוריי האקספרסיביים בחלל המדהים של מרכז בק
ציוריי  - סערה, בריאה ואש ומים
נופים מופשטים על קירות החלל
הבניין המדהים של מרכז בק
החלל הפנימי המדהים של מרכז בק
הכיפה בתקרת המרכז
קיץ, הים שבתוכי, רבדים והתבהרות חלקית
הציור "עיר לילית"
ציורייי על קירות המרכז
הציורים "צמיחה" ו"צמיחהב מימית"
ציוריי על קירות החלל
מדבר2 ונוף (ש)מיימי
מספר עמודים: 2
 1  2    הבא